Хінуклідину

(1-азабіцикло [2. 2. 2] октан), мовляв. м. 111, 19; бесцв. летючі кристали; т. пл. 158-159

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.