Гексокіназа

фермент класу трансфераз, що каталізує у присутності. Mg 2+ перенесення фосфорильної групи з аденозинтрифосфату (АТФ) на D-гексозо з утворенням D-гексозо-6-фосфату і аденозиндифосфата (АДФ), напр. :

Гексокіназа строго специфічна по відношенню до АТФ і володіє широкою специфічністю до вуглеводного компоненту.

Виділена з дріжджів і тканин ссавців Г. існує у вигляді дек. форм (ізоферментів), для кожної з яких брало відомий амінокислотний склад. Г. дріжджів виділена в кристалічних. стані, має мовляв. м. ~ 96 тис. і складається з 4 субодиниць. Для неї відома просторів. структура. Г. ссавців складається з 1 субодиниці; мовляв. маса кожного з трьох поширених изоферментов ок. 96 тис., Специфічної глюкокинази печінки-48 тис.

Оптим. каталитич. активність Г. проявляється при рН 7, 7-8, 2. ізоелектрічен. точка РІ 5, 7-6, 3. В активний центр входять залишки серину і гістидину. Важливу роль в механізмі каталитич. дії грають групи SH поліпептид-ної ланцюга. В організмі Г. активується вітамінами, інсуліном, а також при зв'язуванні з недо-римі біол. мембранами, напр. мітохондріальними; відзначено зниження глюкозо-6-фосфатом і кортикостероїдами.

Г. бере участь в превращ. глюкози при бродінні, гліколі-зе, робить істотний вплив на пентозофосфатний цикл і біосинтез глікогену. Її використовують для дослідження активності ряду ферментів, напр.креатинкінази при діагностиці інфаркту міокарда. Дані по активності Г. в сироватці крові служать доповнить. диагностич. тестом при онкології, захворюваннях.

Літ. : МецлерД. Е., Біохімія, пер. з англ. , Т. 2, М, 1980, с. 125-28. Н. Ю. Гончарова.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.