Германат

солі не отриманих в своб. стані кисневих к-т ge (IV): метагерманіевой H 2 GeO 3 , ортогерманіевой H 4 GeO 4 , дігерманіевой H 2 Ge 2 O 5 , тетрагерма-ніевой H 2 Ge 4 O 9 , пентагерманіевой H 2 Ge 5 O n , нонагерма-ніевой H 4 Ge 9 O 20 і ін. наиб. поширені орто-і метагерманати. Г. з координац. числом германію 4, як правило, ізоморфні відповідним силікатів. В основі структури ортогерманатов лежать тетраєдри GeO

4 , метагерманатовЧ шестичленні кільця Ge 3 O 9 або тетраедри, об'єднані в ланцюги. Г. з координац. числом германію 6 побудовані з октаедрів GeO 6 . Структура сполуки. , В яких брало Ge має координац. числа як 6, так і 4, включає зчленовані загальними вершинами або ребрами октаедри і тетраедри. Наїб. вивчені Г. металів в ступені окислення + 1 і + 2. Лужні метали і Ag (I) утворюють мета-, орто-, тетра-, нонагерманати і ін. Для Na і К відомі також дігідрогерманати K

2 H 2 Ge 4 O 10 і Na 2 H 2 GeO 4 * 6H 2 O. Лужні метали, Ag (I), T1 (I) і амоній утворюють германієві цеоліти M 3 HGe 7 O 16 * 4H 2 O. У цеолітах (стійкі до 800 Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.