Вибір Редакції

ТЕПЛООБМІН

мимовільний необоротний перенесення теплоти (точніше, енергії у формі теплоти) між тілами або ділянками всередині тіла з разл. т-рій. Відповідно до другим початком термодинаміки теплота переноситься в напрямку меншого значення т-ри. У загальному випадку перенесення теплоти може викликатися також неоднорідністю полів інших фіз. величин, напр. градієнтом концентрацій (т. зв. дифузний термоефект). Т. істотний у мн. процесах нагрівання, охолодження, конденсації, кипіння, випаровування, кристалізації, плавлення і надає значить. вплив на массообменниє (абсорбція, дистиляція, ректифікація, сушка та ін.) і хім. "процеси.

Рухомі середовища, які беруть участь в Т. і інтенсифікують його, зв. теплоносіями ( зазвичай краплинні рідини, гази і пари, рідше-сипучі матеріали). Відомі два осн. способу проведення теплових процесів: шляхом тепловіддачі і теплопередачей. Тепловіддача-Т. між пов-стю розділу фаз (частіше твердої пов-стю) і теплоносієм. Теплопередача- Т. між двома теплоносіями або іншими середовищами через розділяє їх тверду стінку або міжфазну пов-ст .

Механізми переносу теплоти. Розрізняють три різні механізми поширення теплоти: теплопровідність, конвективний і променистий перенесення.

Теплопровідність-перенесення енергії від більш нагрітих ділянок тіла до менш нагрітих в результаті теплового руху і взаємодій.мікрочастинок (атомів, молекул, іонів і ін.). У чистому вигляді теплопровідність може зустрічатися в твердих тілах, що не мають внутр. пір і в нерухомих шарах рідин, газів або парів. Кількість переноситься теплопровідністю енергії, яке визначається як плотн. теплового потоку q т [Вт / (м 2

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.