Теплоємність

кількість теплоти, що витрачається для зміни т-ри на 1 ° С. Згідно з більш суворому визначенню, Т. -термодінаміч. величина, яка визначається виразом:

де DQ- кількість теплоти, повідомлене системі і яка викликала зміна її т-ри на D Т. Ставлення кінцевих різниць DQ / DТ зв. середньої Т., ставлення нескінченно малих величин d Q / dT- істинної Т. Оскільки dQ не є повним диференціалом ф-ції стану, то і Т. залежить від шляху переходу між двома станами системи. Розрізняють Т. системи в цілому (Дж / К), питому Т. [Дж / (г

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.