Хаттуш

1) священик, який повернувся з Вавилов. полону разом з Зоровавелем (Неєм 12: 2) ;
2) нащадок Давида, який повернувся з Вавилона разом з Ездрой (1Пар 3: 22; Езд 8: 2) ;
3) син Хашавнеїн, відновлює частину Єрусалимської стіни (Неєм 3: 10) ;
4) священик, який підписався під обязат-вом дотримуватися Закон (Неєм 10: 4) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.