Харім

Харім ( "присвячений (Богу)" або "з роздвоєним носом"):
1) священик і керівник третьої черги священиків за часів Давида (1Пар 24: 8) . Мабуть, саме його нащадки повернулися з Вавилов. полону разом з Зоровавелем (Езд 2: 39; Неєм 7: 42) . Багато членів цього сімейства священиків (Неєм 12: 15) взяли собі іноплем. дружин (Езд 10: 21) . За часів Неємії один з представників цього роду підписався під обязат-вом дотримуватися Закон (Неєм 10: 6) ;
2) ізраїльтянин, нащадки догрого також повернулися з Вавилов. полону разом з Зоровавелем (Езд 2: 32; 10: 31; Неєм 3: 11; 7: 35) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.