Вольфраму галогеніди

Вольфрам утворює прості галогеніди WHal n ( n = 2, 4, 5, 6), змішані WC1 x F 6 _ x , оксо- і халькогенгалогеніди, а також комплексні. Св-ва деяких В. р представлені в таблиці. Тримаючи. стійкість вищих галогенідів WHal 6 знижується в ряду F-Cl-Br; іодіди WI 6 і WI 5 в звичайних умовах нестійкі. Прості вищі В. р гігроскопічність і гідролізуються водою. Нижчі фториди і хлориди схильні до диспропорціонування.

властивості галогенідів вольфраму

Наїб. важливе практич. значення має вольфраму гексафторид. Властивості деяких ін. В. р розглянуті нижче. Гексахлорід WC1 6 . До 180

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.