ГАЛОГЕНФТОРІДИ

(фториди галогенів), міжгалогенні соед. Загальної ф-ли ХР n , де пчаще всього 1, 3 і 5. Відомі також нестійкі IF 7 , C1 2 F 2 і BrF 6 . При кімнатній т-рі BrF, IF, IF 3 також нестійкі. у рідкій фазі Г. в результаті часткової самоіонізаціі (2XF n

XF + n-1 + XF - n + 1 ) мають невелику електричні. провідністю. Найменш електропроводів C1F 5 ( 2, 2 * 10

9 Ом * см), найбільш-ВrF 3 ( 1, 3 * 10 2

Ом * см). Молекули C1F 3 і BrF 3 мають Т-подібну конфігурацію, в га овой фазі частково дімерізовани. Конфігурація молекул пентафторид - тетрагон, піраміда. За хім. св-вам Г. близькі до F 2 , при низьких т-рах більш реакційноздатні. гідролізу водою і її парами, часто зі спалахом. з мн. металами утворюють нітрати, розкладають більшість орг. соед., пробку, гуму. Можуть бути донорами або акцепторами іона F - . З металами в ступені окислення + 1 утворюють солі, що містять аніони XF 2 - (якщо Х-С1 або Вr), XF 6 - (Вr або I) і XF - . З к-тами Льюїса (напр., BF 3 , AsFJ дають солі з катіонами XF 2 + (якщо XЧС1 або Вr), XF 4 + , C1 2 F + , IF 6 + , C1F 6 + і BrF 6 + . Г. -фторірующіе агенти в орг. синтезі, при переробці соед. U і Рі; реагенти для різання металів під водою і під землею, в аналіт. хімії при кількостей. визначенні Про 2 , для травлення пов-сті напівпровідникових матеріалів; перспективні окислювачі ракетного палива.

Г. токсичні; подразнюють слизові оболонки, в рідкому вигляді викликають на шкірі хворобливі опіки і омертвіння тканин. Нижче наведені св-ва найважливіших Г. (див. Також табл.). властивості ГАЛОГЕНФТОРІДОВ

* Т-ра сублімації.

Монофторид хлору ClF-бесцв. газ. Ур-ня температурної залежності тиску пари: lg р (Па) = 17, 863Ч3109 / Т + 1, 538 * 10

5

/ Т

2 (123 Т 168 К) . Отримують з елементів або з C1F 3 і С1

2 при 220-250 Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.