ГАЛОГЕНОНІЕВИЕ З'ЄДНАННЯ

,

містять позитивно заряджений атом галогену (С1, Вг, I), пов'язаний ковалентно з двома орг. радикалами і іонним зв'язком з аніоном, напр.

,

. Відносяться до онієві сполуки. наиб. доступні і найкраще вивчені іодоніевие з'єднання.

Відомі слід, типи Г. с.

1. Ароматіч.

, де X-аніон сильної к-ти, Аr і Аr'-однакові або різні ароматич. радикали, гетероцікліч. радикали ароматич. характеру (тисне, Hal = I, Вr; фурил, индолил, Hal = I) або елементоорг. радикали (12-карбораніл, Hal = I, Br, C1).

2. Ароматичні з атомом галогену в циклі (ф-ла I), де R = Н або к. -л. заступник; X = аніон; Y = ЧОЧ, -NH-, -S-, -SO- -S0 2 -, -СО-, - (СН 2 ) n - ( п = 0, 1, 2, 3),

і ін.

3. Аліфатіч.

і жірноароматіч.

, де Alk і Alk'-однакові або різні, Х-найчастіше SbF 6 - .

4. Аліфатичні з атомом галогену в циклі (ф-ла І), де п = 0-3; R = Н, Alk; X = SbF 6 - .

5. Цодоніевие соед. , Що містять ненасичений. радикали:

, де R = С1 (транс), Ph ( транс), СН 3 ( цис і транс), н-С 8 Н 17 , PhCH 2 , Н; X = Hal, BF 4 ; і

(

транс). 6. Іодоніевие соед. з

дикетонов, напр. ф-ли III і IV.

Властивості. Г. с. -тверді солеобразние в-ва з високими т-рами плавлення (120-250

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.