Вибір Редакції

Жовчного СПИРТИ

поліспирти, що відносяться до класу стероїдів. Майже всі Ж. с. - полігідроксізамещенние холестана (див. Ф-лу) або С-27-норхолестана.


Містять, як правило, гідроксильні групи в циклі (від 1 до 4) і в бічній цінуй при атомах С-24, С-25, С-26 або С-27. Положення заступників, розташованих під або над площиною молекули, позначають соотв. буквами a і b, втрачені вуглецеві атоми - префіксом "нор". Ж. с. -крісталли, погано розчин. в воді (див. табл.). Містяться в жовчі зазвичай у вигляді Na-солі моносульфата по гідроксильної групі бічного ланцюга при атомі С-26.


Тривіальні назви Ж. с. походять від латинського назв. тварин, з жовчі яких брало вони виділені. Ж. с. виробляються печінкою риб і амфібій; 5b-холестантетрол і 5b-холестанпентол знайдені в жовчі і фекаліях людини, хворого на церебральний Ксантоматоз. Біосинтез Ж. с. в організмі включає гідроксилювання холестерину по атому С-7, окислення 3b-гідроксигрупи в 3-оксогрупу з міграцією подвійного зв'язку зі становища 5 (6) в положення 4, гідроксилювання по атому С-12, подальше відновлення 3-оксогрупи з утворенням 3a- і 3b-гідроксісоедіненій 5a- і 5b-рядів і, нарешті, гидроксилирование бічного ланцюга. Розв. Ж. с. отримують з жовчі в умовах м'якого сольволізу. Так, напр. , Сцімнол виділений при обробці жовчі ската 40% -ним розчином трихлороцтової к-ти в діоксані, р-хімерол - м'яким кислотним гідролізом жовчі химери.Лужний гідроліз призводить, як правило, до утворення продуктів дегідратації. Для встановлення будови Ж. с. і складу жовчі використовують високоефективну рідинну хроматографію в комбінації з мас-спектрометрією. Літ. : Фізер Л., Фізeр М., Стероїди, пер. з англ. , М., 1964; Noma Y. [а. о.], "Chem. Pharm. Bull.". 1976, v. 24. № 11, p. 2686-91; Shaw R., Elliott W. H., "Anal. Biochem.", 1976, v. 74, № 2, p. 273-81; Haslewood G. A. D., The biological importance of bile salts. Amst. N. Y. Oxf. , 1978; Kihira К. [а. о.], "Chem. Pharm. Bull.", 1982, v. 30, № 8, p. 3040-41. Г. С. Гриненко.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.