Глиоксилатного ЦИКЛ

циклич. ферментативний процес, в к-ром відбувається превращ. оцтової к-ти у вигляді ацетилкофермента А (СН 3 С (О) ~ SKoA) в ді-і трикарбонових к-ти, а промежут. продуктом є гліоксилової к-та (див. рис. на стор. 584). Здійснюється в проростають насінні олійних рослин, а також у деяких мікроорганізмів (бактерій і цвілевих грибів), що ростуть на середовищі, яка в якості єдиного джерела вуглецю містить СН 3 СООН; у мікроорганізмів функціонує поряд з циклом трикарбонових к-т (ЦТК).

Г. ц. локалізована в високоспеціалізованих субклітинних структурах-Гліоксисома. Утвориться в них в результаті р-ції I гліоксилової к-та залучається знову в цикл, а другий продукт цієї р-ції (бурштинова к-та) не м. Б. використаний Гліоксисома і передається в мітохондрії, де відбувається його окислення до щавелевоукс) сної к-ти. Р-ції Г. ц. лежать в основі перетворення запасного жиру в вуглеводи (див. Глюконеогенез). В результаті

окислення жирних к-т (р-ції II, III) утворюється ацетилкофермент А, необхідний для функціонування Г. ц.

При кожному оберті Г. ц. утворюється по одній молекулі бурштинової к-ти і НАДН (відновлена ​​форма коферменту никотинамидадениндинуклеотида). Таким чином, Г. ц. поставляє для разл. біосінтетіч. процесів четирехуглеродние промежут. продукти і енергію, накопичену в НАДН.

Г. ц. розглядають як видозмінений ЦТК. Останній відрізняється від Г. ц. відсутністю р-ций I і IV, к-які в Г. ц. катализируются відповідними ферментами ізоцитрат-ЛіАЗ і малат-синтазою; у вищих рослин ці ферменти одночасно присутні тільки в тих тканинах, де функціонує Г. ц. Решта р-ції Г. ц. катализируются тими ж ферментами, що і відповідні р-ції ЦТК.

глиоксилатного цикл. Пунктирні лінії-метаболіт, шляхи, в яких брало не показані промежут. стадії. НАДН і НАД-соотв. відновлена ​​і окислена форми коферменту никотинамидадениндинуклеотида; HSKoA-кофермент А; знак ~ в хім. ф-лах позначає макроергач. зв'язку.

Літ. : Кретович В. Л., Біохімія рослин, М., 1980; Bcevers H., в кн. : The biochemistry of plants. A comprehensive treatise, v. 4, N. Y. - [a. o.], 1980, p. 117-30. В. Д. Цидендамбаев.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.