4 в лінійних ділянках і 1-> 6 в розгалуженнях (ф-лу ділянки молекули Г. см. в ст. глікозілтрансферази). Точки розгалуження у внут .' />

ГЛІКОГЕН

(від грец. glykys-солодкий і грец. -genes-породжує, народжений) (С 6 Н 10 Про 5 ) Д, розгалужений полісахарид, молекули к-якого побудовані із залишків -D-глюкопіраноз зі зв'язками 1 -> 4 в лінійних ділянках і 1-> 6 в розгалуженнях (ф-лу ділянки молекули Г. см. в ст.

глікозілтрансферази). Точки розгалуження у внут . Ділянках молекули розташовані через 3-4 залишку моносахарида, хоча в середньому одне розгалуження припадає на 10-12 глюкозільних залишків. Г. -аморфний продукт; мовляв. М. 10

6 -10 9 , + 196

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.