Глюкагон

пептидний гормон підшлункової залози і шлунково-кишкового тракту. Первинна структура Г. свині (мол. М. 3485):

(літерні позначення см. В ст. Амінокислоти). Г. має слабкі основними св-вами (ізоелектрічен. точка 7, 5-8, 5), обмежено розчин. в воді і досить стійкий у водних розчинах при рН 3-9. У всіх хребетних структури Г. ідентичні або близькі (крім Г. риб, к-які неактивні для ссавців).

Осн. ф-ція Г. -стімуляція розщеплення глікогену в печінці, в результаті чого відбувається підвищення концентрації глюкози в крові. Г. стимулює також ліполіз жирової тканини і вироблення інсуліну підшлунковою залозою і скорочення серцевого м'яза. За своєю дією Г. антагоністи інсуліну.

Виробляється Г. специализиров. клітинами підшлункової залози (т. зв.

клітинами острівців Лангерганса) і слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Препарати Г. (їх отримують з підшлункової залози тварин або синтезують) знаходять застосування при визначенні глікогену в печінці і для компенсації окремих форм гіпоглікемії.

Літ. : Розен В. Б ... Основи ендокринології. М ... 1980: Bromer W. W. [a. o.]. "J. Amer. Chem. Soc.", 1957. v. 79, №11, p. 2794-2810; BehrensO. K., Bromer W. W., "Vitamins and Hormones", 1958, v. 16, p. 263-301; Berthctl. , В кн. : Comparative endocrinology, v. 1, N. Y. -L. , 1963, p. 410-27. Ю. П. Швачкіп.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.