Гліоксаль

(етандіал, діформіль, щавлевий альдегід) О = СНСН = О, мовляв. м. 58, 04; жовті кристали з запахом формаліну; т. пл. 15

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.