Гішфа

начальник над підданців за часів Неємії (Неєм 11: 21) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.