Гевім

( "рів", "ставок"), селище, располож. сівши. Єрусалиму (Іс 10: 31) . Г. Дальман ототожнює це місто з Шуафат, располож. прим. в 3 км сівши. столиці.

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.