ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

поняття, яке не має однозначного сенсу; О. х. зазвичай називають курс в деяких нехимических вузах, що представляє собою сукупність ряду розділів неорг. , Орг. , Фіз. і аналіт. хімії, а також ін. напрямків хім. науки. Як правило, конкретний зміст курсу О. х. визначається специфікою ВНЗ. О. х. зазвичай включає інформацію про хім. і фіз. св-вах найважливіших неорг. і орг. в-в, осн. відомості про теорії будови в-в, елементи хім. термодинаміки і кінетики, вчення про розчинах, відомості про закономірності орг. синтезу, основи фіз. -хімія. аналізу в-в та ін. О. х. також іноді називають довільно обрану сукупність розділів разл. напрямків хім. науки, щоб підкреслити певну неадекватність і еклектичність існуючої рубрикації хім. науки (напр., неорг. і орг. хімія - в основі рубрикації об'єкти дослідження, аналіт. хімія - в основі рубрикації мети і методи дослідження).

А. Ф. Воробйов.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.