ГАЛЬВІНОКСІЛЬНИЙ РАДИКАЛ

(2, 6-ді-трет-бутил-4 - [(3, 5-ді-трет-бутил-4-оксо-2, 5-ціклогексадіеніліден) метил] фенокси; гальвіноксіл ; радикал Коппінгер), мовляв. м. 421, 65; сині кристали; т. пл. 158

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.