ФОПУРІН

(2-диметиламіно-6-діетіленімінофосфамі-до-7-метілпурін), мовляв. м. 322, 10; бесцв. кристали, розчин. в воді, 95% -ному етанолі, легко розчин. в хлороформі. Розчини іноді опалесцентну. Отримують Ф. багатостадійним синтезом з теоброміну через проміжне утворення діхлорангідріда 2-диметиламіно-7-метілпурініл-6-амідофосфорной к-ти, к-раю взаємодій. з етиленіміну у присутності. K 2 CO 3 . Ф. містить алкилирующие групи і, в той же час, близький за будовою до антиметаболітів пуринового обміну. Завдяки алкілуючі і антіметаболітной активності F. впливає на клітини на всіх стадіях клітинного циклу і є протипухлинним препаратом широкого спектру дії. Малотоксичний. Застосовується при гострому і хронич. лейкозах, шкірних ретікулезах, ретінобла-стомі, псоріазі.

Літ. : Проценко Л. Д., Булкіна 3. П., Хімія і фармакологія синтетичних протипухлинних препаратів, К., 1985, с. 112-17.

А З. Соколова.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.