ФІШЕРА - ТРОПША СИНТЕЗ

,

каталитич. гідрування оксиду вуглецю з утворенням суміші вуглеводнів; в залежності від каталізатора і умов, в яких брало здійснюється синтез, процес переважно. протікає по схемі (1) або (2):

в напрямку (1) синтез йде на нікелевих (напр., Ni-Mn-Al 2 O 3 на кизельгур або сплав Ni-Si-Mn) або кобальтових каталізаторів (напр., Co-ThO 2 або Co-ThO 2 -MgO на кизельгур) при 175-215 0 C, 0, 1-1, 5 МПа, об'ємному співвідношенні CO / H 2 ок. 1 / 1-1 / 2. Вихід вуглеводнів в це випадку становить 100-180 мл на 1 м 3 вихідної газової суміші. Приклад фракційного складу для Со-катали-затори: фракція з т. кип. <150 0 C ( "бензин" ) - 20-24%; 150-200 * с 12-15%; 250-300 0 C- ок. 25%; парафіни 34-42%. В осн. всі фракції містять алкани з нормальною ланцюгом; "бензинова" фракція містить від 8 до 40% оле-фінів.

на каталізаторах на основі заліза (напр. , Fe-ZnO або Fe-Cu-Mn на доломіті або Кизельгур) при 220-250

0 C, 0, 5-1 МПа і об'ємному співвідношенні CO / H 2 ок. 2/1 - 1/1 переважає процес (2). Вихід вуглеводнів до 160 мл на 1 м 3 газової суміші (в т. Ч. Бензину і масел ок. 110 мл). У числі рідких продуктів - значить, кол-ва (до 60%) термінальних олефінів. Парафін переважно. (60-70%) утворюються на рутенієвого каталізаторах при 180-200

0 C і 10-30 МПа. На оксидах Cr, Mo, Th з добавками K 2 CO 3 при 475-500 0 C, 3 МПа і співвідношенні CO / H 2 ок.1/1 утворюються значить, кол-ва ароматич. з'єднань. На оксидах Zn, Al або Th при 420-450 0 C, 30 МПа і співвідношенні CO / H 2 ок. 1, 2/1 осн. продукти -ізоалкани (гл. про. изобутан і ізопентан). В якості побічних продуктів утворюються в незначит. кол-вах карбонові к-ти, спирти, альдегіди.

Механізм Ф. -Т. с. до кінця не з'ясований. Наїб. ймовірно, що перша стадія - утворення комплексу металу і СО, потім починається синтез вуглеводневого ланцюга, напр. :

В зростанні ланцюга можуть брати участь структурні одиниці з одним, двома і більшим числом атомів С (утворюються, напр., В результаті деструкції вуглеводнів з довгим ланцюгом).

В присутності. Ce, Cr, Mn, Mo і деяких ін. Металів, а також їх оксидів при високому тиску і т-рах (бл. 15 МПа, 400-450

0

C) з СО і H 2 утворюються гл. обр. кислородсодержащие соед. (Бл. 10% к-т, решта - спирти, альдегіди, кетони). Ф. - T. с. використовують в пром-сті для отримання рідких моторних палив і парафінів (в більшості країн синтез вважається економічно невигідним). Процес відкритий Ф. Фішером і Г. Тропш в 1923. Літ. :

Рапопорт І. Б., Штучне рідке паливо, 2 видавництва. , M., 1955; Ейдус Я. Т., «Успіхи хімії», 1967, т. 36, ст. 5, с. 824-46.

Г. І. Дрозд.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.