Займання В пожежній справі

виникнення полум'яного горіння при впливі на горючу систему джерела запалювання (це визначення відрізняється від прийнятого в науковій літературі по горінню - див. « Займання). Займання (В.) твердих горючих матеріалів, схильних до тління, наз. загорянням. Джерело запалювання - нагріта пов-сть, відкрите полум'я, іскри, електричні. дуга і т. п. При В. в-во нагрівається локально (з пов-сті). В. обумовлюється виділенням з горючого матеріалу (випаровуванням в разі рідини, газифікацією при наявності твердого в-ва) газоподібної горючої середовища, а також енергією джерела запалювання і характеризується т-рій В. - найнижчої т-рій, при якій в-во виділяє горючі пари або газоподібні продукти розкладання в кол-ве, достатньому для стійкого дифузійного горіння. Для характеристики горючих газів термін "т-ра В." не застосовується; В. газів визначається складом газової суміші і типом джерела запалювання. Т-ра В. зазвичай лише на дек. градусів (для деяких в-в - на десятки градусів) перевищує спалаху температуру. Методи і апаратура для вимірювання т-ри В. стандартизовані. Для рідин цей показник визначається у відкритому тиглі, використовуваному також для вимірювання т-ри спалаху. Т-ру В. слід відрізняти від т-ри самозаймання, що характеризує виникнення горіння під час відсутності джерела запалювання (див.

Самозаймання). Ці т-ри розрізняються на сотні градусів (табл. 1). Т-ра В. твердих матеріалів (табл. 2) визначається по мінім. т-ре пального в-ва або окислюється середовища, при якій виникає полум'яне горіння. Для цього нагріте повітря пропускають через термостатіруемий циліндр, забезпечений зовн. електрообігрівом, в к-рий поміщений зразок із заданими розмірами і щільністю укладання.

Табл. 1. Температура ЗАПАЛУ, самозаймання та Спалахи ДЕЯКИХ РІДИН

В-во

Т. воспл. , Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.