Хіфенадину

[гідрохлорид (3-хінукліділ) дифенилметана-ла; ф-ла I], мовляв. м. 329, 87; бесцв. кристали гіркого смаку, т. пл. 291-293 0 C (з разл.); розчин. в воді (1: 500), етанолі, метанолі (1: 350). У водних розчинах рК а 10, 14. З водних розчинів нижчих спиртів кристалізується у вигляді дигідрату. При рН 7, 4 коеф. розподілу в системі октанол - вода становить 7, 2. Отримують Ф. за схемою:

Ф. - препарат з антигистаминной і слабкою антісеротоні-новою активністю. Він не тільки блокує H 1 рецептори, але і активує діаміноксидазу. Не володіє вираженим седативною дією. Застосовується при разл. аллергіч. захворюваннях.

Літ. : Каминка M. Е. [и др.], "Хіміко-фармацевтичних. Журнал", 1976, № 6, с. 48-53; Яхонтов Л. H., Глушков P. Г., Синтетичні лікарські засоби, M., 1983, с. 192-95; Турчин К. Ф. [и др.], "Хіміко-фарма-цевтіч. Журнал", 1986, № 1, с. 65-72; "Progress in drug research", 1983, v. 27, p. 9-61. Л. Н. ліжках.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.