Ферм

(Fermium), Fm, штучний радіоактивний хімічний. елемент Ш гр. периодич. системи, ат. н. 100; відноситься до актиноїдів. Стабільних ізотопів не має. Відомо 17 радіоактивних ізотопів з мас. ч. 243-259. Наїб. долгожіву-щий нуклід 257 Fm ( 1/2 100, 5 суг, a-випромінювач). ймовірна конфігурація зовн. електронних оболонок атома 5f 12 6s 2 6p 6 7s 2 ; ступеня окислення +2 і +3 (наиб. стійка); іонний радіус Fm 3+ 0, 0922 нм, Fm 2+ 0, 194 нм.

Властивості. в вагових кол-вах Ф. ми отримали і дослідження його св-в виробниц ілісь зі слідові концентраціями 255 Fm (Т 1/2 20, 07 ч) і 257 Fm. За хім. св-вам Ф. багато в чому подібний до ін . тривалентним актиноїдів. для іона Fm 3+ для нескінченно разб. водного розчину -589, 38 кДж / моль; Fm

3+ со-осідає з фторидами і гидроксидами РЗЕ; константа гідролізу 1, 6 Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.