ФАРАДeЯ ПОСТІЙНА

,

F, фундам. фіз. константа, яка дорівнює добутку величини елементарного заряду на Авогад-ро постояннуюN A : F = eN A = 96484, 56 Кл / моль. Ф. п. Може бути знайдена двома способами: 1) з наведеного вище співвідношення; 2) з ур-ня F = QM / zm, випливає з Фара-дея законів. Тут Q - кількість електрики, пропущеного через кулонометр, т - маса виділився при електролізі в-ва, M - його мовляв. м., z - число елементарних зарядів, що беруть участь в утворенні однієї молекули цього в-ва. В межах досягнутої точності вимірювань (

0, 01 Кл / моль) обидва способи дають збігаються результати. Б. Б. Дамаскін.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.