Етаноламін

Розрізняють моноетаноламін (2-аміноетанол, етаноламін, коламін), діетаноламін (імінодіетанол) і триетаноламін (нітрілотріетанол). Бесцв. в'язкі гігроскопічні рідини зі специфічний. Амін запахом, необмежено змішуються з водою, добре розчин. в етанолі, бензолі, хлороформі, погано - в гептане (табл.). Мають св-вами амінів і спиртів.

властивості Етаноламін

Показник Моноетаноламін HOCH 2 СH 2 NH 2 Діетаноламін (HOCH 2 CH 2 ) 2 NH Триетаноламін (HOCH 2 CH 2 ) 3 N Мол. маса
61, 08 105, 14 149, 19 Т. пл. ,
Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.