Ентальпії утворення

(теплота освіти), ентальпія р-ції освіти даного в-ва (або р-ра) з заданих вихідних в-в. Е. о. хім. з'єднання зв. ентальпію р-ції освіти даного сполуки. з простих в-в. Як простих в-в вибирають хім. елементи в їх природному фазовому і хім. стані при даній т-ре. Так, при 298 К для хлору простим в-вом служить газоподібний хлор, що складається з молекул С1 2 , а для калію - металеві. К. Ентальпія освіти твердого КС1 при 298 К - це ентальпія р-ції:

К (тв.) + 1 / 2 С1 2 = КС1 (тв.).

Е. о. КС1 (тв.) При 500 К відповідає р-ції: К (рідкий) + 1 / 2 C1 2 = КС1 (тв.), Т. к. природним фазовим станом (простим в-вом) для калію стає вже не кристал, а рідина (т-ра плавлення до 336, 66 до).
Е. о. може бути визначена при будь-т-ре. Стандартні Е. о.

відповідають р-ціям освіти, при яких і прості в-ва, і що виходить соед. знаходяться при тиску 1 атм (1, 01 x 10 5 Па). За визначенням, для всіх простих в-в при будь-т-ре

= 0 (див. Стандартне стан). Для більшості хім. соед. Е. о. - отрицат. величини.
Одиниці виміру Е. о. - Дж / г, Дж / моль.
У термодинаміки розчинів (розплавів) під Е. о. розуміють зміна ентальпії при изотермо-изобарном освіті 1 благаючи (1 г) розчину (розплаву) даного складу з чистих компонентів. Так, в двухкомпонентной системі KF-A1F 3 Е.о. розплаву 50% -ного молярного складу відповідає процесу: 1 / 2 КF (рідкий) + 1 / 2 А1F 3 (рідкий) = КF-А1F 3 (розплав, 50 мол.%).
Визначення стандартних Е. о. сумішей можливо при будь-т-ре, як і Е. о. хім. з'єднань. Е. о. суміші даного складу зв. часто ентальпії змішування. Неідеальні розчини характеризуються надмірною Е. о. , К-раю визначається як різниця між реальною Е. о. фази даного складу і Е. о. гіпотетічен. ідеального розчину того ж складу (див. Розчини неелектролітів).
Е. о. визначають експериментально калоріметріч. вимірами. Друге і третє початку термодинаміки дозволяють отримувати Е. о. з фіз. даних. Теоретич. розрахунки Е. о. хім. соед. поки неможливі. Можливі емпіріч. оцінки Е. о. , Напр. , З Е. о. споріднених сполук.
Е. о. хім. з'єднань табульовані в термодинамич. довідниках і банках інформації.

М. В. Коробов.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.