ЕНДОДЕЗОКСІРІБОНУКЛЕАЗИ

,

ферменти класу гідролаз, що каталізують гідроліз фосфодіефірних зв'язків всередині полінуклеотидних ланцюга ДНК (див. Нуклеази). наиб. важлива група Е. - рестріктази.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.