Емек-Кеціц

Емек-Кеціц, місто в коліні Веніаміна, располож. припустить. в долині Йордану, неподалік від Єрихону (Нав 18: 21) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.