Еманаційних МЕТОД

фіз. -хімія. метод дослідження твердих тіл, заснований на вивченні їх здатності виділяти (еманіровать) в навколишнє середовище ізотопи радіоактивного інертного газу радону (еманації). У досліджуваний об'єкт вводять просоченням, співосадження, сорбцией або ін. Шляхом Мікрокількості материнського радіонукліда, при радіоактивному розпаді догрого утворюються безпосередньо або в результаті ядерних реакцій ізотопи Rn. Зазвичай материнськими нуклідами служать 226 Ra або 228 Th. При a-розпаді 226 Ra утворюється 222 Rn (T 1/2 3, 823 діб); перетворення

(T 1/2 55, 6 с) призводить до утворення короткоживучого 220 Rn, наз. часто торон (див. Радіоактивні ряди).
Утворилися в твердому зразку атоми радону переходять в навколишнє газове середовище гл. обр. дифузійним шляхом (незначит. частка еманації залишає тверде тіло за рахунок ефекту віддачі). Виділення еманації залежить від структури твердого тіла, рівня дефектності і т. П. Факторів, що визначають швидкість дифузії. Ставлення числа атомів еманації, що виділяються в одиницю часу з твердого тіла в навколишнє середовище, до всіх атомам еманації, що утворився в досліджуваному тілі за той же час внаслідок радіоактивного розпаду материнського нукліда, наз. коеф. еманірованія

Значення

змінюється від приблизно 1 (для розплавів) до 0, 01 і менше (для бездефектних монокристалів).
Найкращі результати Е. м. Забезпечує, якщо материнський нуклід розподілений гомогенно по всьому об'єму досліджуваного твердого зразка. Кількості материнського нукліда і утворюється інертного газу в зразку мізерно малі (менше 10 -10 -10 -8 г), тому на фіз. -хімія. св-вах досліджуваного твердого матеріалу їх присутність не позначається. Атоми радону, що утворюються при

розпаді материнських ядер, не реагують з навколишнім в-вом і залишаються в хімічно зв'язаному стані.
На практиці застосування Е. м. Зазвичай поєднують з термічним аналізом, т. е. вивчають еманірованія при різних т-рах. Графік залежності

від т-ри отримав назв. еманограмми. При еманаційних-тримаючи. методі важливо, щоб в твердому тілі швидко встановлювалося рівновагу між материнським нуклідом і еманацією; наиб. зручно з цією метою використовувати торон (рівновагу між торон і 224 Ra встановлюється за 8-10 хв). При отриманні еманограмми зразок поміщають в нагрівається герметич. посудину і потоком газу-носія, що проходить над зразком, переносять виділяється еманацію в блок детектування, де кількість виділилася еманації визначають радіометричного.
При т-рах хім. або фазових (поліморфних) перетворень спостерігається різке зростання

(рис.). Так, гострі максимуми на еманограмме гіпсу CaSO 4 х 2H 2 O, що відповідають 130 та 180

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.