Елтеке

Елтеке (Елтеке), місто Левитів (Нав 21: 23) в наділі коліна Дана (Нав 19: 44) , згадуваний поряд з Гіввефоном і Екрона. У повідомленні Синаххериба (бібл. Сеннахирима) про воєн. поході 701 р до Р. Х. він названий по-ассир. - АЛТАКОМ. Його точне місцезнаходження не встановлено. У той час як Дальман вважає, що це Ель-Мурарі, располож. в 4 км на південний зап. Екрона, Олбрайт і Нот вважають, що Е. знаходився на місці Хирбет-ель-Муканни, в 40 км зап. Єрусалиму.

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.