Електрохімічних РЯД НАПРУГ

послідовність розташування електродів в порядку зростання їх стандартних електродних потенціалів (див. Стандартний потенціал) . металеві. електроди в водному розчині електроліту утворюють слід. Е. р. н. : Li, До, Rb, Ba, Sr, Ca, Na, Се, Mg, Be, Al, Ti, Mn, V, Zn, Cr, Ga, Fe, Cd, In, Tl, Co, Ni, Sn, Pb , H 2 , Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, O 2 , Au. Ддя порівняння включені водневий електрод (Pt, H 2 [l атм] | Н + ), потенціал догрого при тиску водню 1, 01 x 10 5 па і термодинамич. активності Аіон Н + у водному розчині, що дорівнює 1, при всіх т-рах приймається рівним нулю (потенціалопределяющего р-ція Н + + е

1 / 2 Н 2 , де е - електрон) і кисневий електрод (потенціалопределяющего р-ція Про 2 + 2Н 2 Про + 4е 4ОН

- ). Е. р. н. дозволяє судити про термодинамич. можливості протікання тих чи інших електродних процесів. Метал з більш отрицат. потенціалом може витісняти метал з менш отрицат. потенціалом з розчинів його солей, розчиняючись при цьому. Метали, які мають отрицат. стандартний потенціал у порівнянні з водневим електродом (т. зв. електроотріцат. метали), в розчинах з не надто великий термодинамич. активністю іонів металу мають більш отрицат. потенціал, ніж водневий електрод в сильно кислих розчинах. Тому при замиканні такого електрода з водневим між ними протікає струм, метал розчиняється, а на водневому електроді виділяється водень (див.
Анодное розчинення). Електроотріцат. метали термодинамічно нестійкі у водних розчинах (їх наз. неблагородними металами) і осідають на катоді при більш отрицат. потенціалі, ніж потенціал виділення Н 2 (див. Електроосадження ) . Метали, потенціал яких брало менш позитивний, ніж у кисневого електрода, термодинамічно нестійкі в контакті з Про
2 (або повітрям) і водою. Тому Е. р. н. служить для орієнтовних оцінок швидкості ЕлектроХіт. корозії у водних розчинах при звичайних т-рах, а також для вибору безпечних контактних пар (гальваніч. пар) різнорідних металів. Якщо метал ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНІСТЬ, ніж Н 2 , то може йти активний корозійний процес (див. Корозія металів, Корозійностійкі матеріали, Електрохімічний захист). практичний. реалізація електродних процесів визначається поряд з термодинамич. також і кинетич. факторами (див. Електрохімічний кінетика). Положення в Е. р. н. металів, що утворюють іони різного заряду, залежить від природи відповідних іонів. Аналогічні ряди напруг можна побудувати для неметаллич. і редокс-електродів (оксиди. відновлювальних).
Про. А. Петрий.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.