Електрохімічний потенціал

,

термодинамич. Ф-ція, що характеризує стан к. -л. Зарядженого компонента системи в деякої фазі

при певних зовн. Умовах . За визначенням, Е. п. i-го компонента ( i - його число молей) дорівнює:

де

- ЕлектроХіт. енергія Гіббса (вільна енергія), що враховує електричні. поле всередині фази

j - число молей разл. компонентів j цієї фази; т - т-ра; р - тиск.
Е. п. визначають також як помножену на число Авогадро роботу перенесення зарядженої частинки i з нескінченно віддаленої точки вакуумі в дану фазу

Формально Е. п. розбивають на два доданків, що характеризують хімічні. і електричні. складові такої роботи:

де

- хім. потенціал частинок i в фазі

i - зарядове число> цих частинок;

- внутр. потенціал фази

(див. мІЖФАЗНОЇ скачки потенціалу); F Ч число Фарадея.
Е. п. входить в співвідношення, виражають умови ЕлектроХіт. рівноваги. Так, всередині фази

частка i не рухається, якщо

а на кордоні розділу фаз ЕлектроХіт. рівновагу р-ції v A A + v B B + v c C + ...

v L L + v M M + v N N + ... визначається умовою: де v

i і v f -> стехіометріч. коеф. , Індекс i вказує вихідні компоненти (А, В, С, ...), а індекс f- кінцеві (L, М, N, ...). Літ. :

Дамаскін Б. Б., Петрий О. А., Електрохімія, М., 1987. Б. Б. Дамаскін.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред.І. Л. Кнунянц. 1988.