Електроповерхневих ЯВИЩА

,

фіз. -хімія. явища, обумовлені просторів. поділом зарядів різного знака на межі поділу фаз і призводять до утворення на пов-сті розділу подвійного електричні. шару і міжфазного стрибка потенціалу; один з типів поверхневих явищ в колоїдної хімії.
До Е. я. відносяться: Електрокапілярні явища, пов'язані з впливом електричні. потенціалу на роботу освіти пов-сті; електрокінетіческіе явища (електрофорез, електроосмос, потенціали перебігу, потенціали осідання); електромембранних явища, викликані наявністю стрибка потенціалу в поверхневих шарах біол. або мистецтв. мембран і виражаються в транспорті електронів (іонів) через (або вздовж) мембрани (напр., в процесі окисного фосфорилювання при клітинному диханні). Специфіка Е. я. в порівнянні з ін. типами поверхневих явищ обумовлена ​​дальнодействием характером електростатіч. (Кулонівських) взаємодій. іонів з виникають внаслідок цього дифузним розподілом іонів поблизу кордону розділу фаз. Тому спостерігається сильна залежність Е. я. не тільки від стрибка потенціалу, а й від концентрації компонента і складу фаз.
Е. я. грають величезну роль в прир. явищах, життєдіяльності організмів; широко використовуються в технол.процесах. Так, Е. я. лежать в основі процесів мінералоутворення і руйнування гірських порід, атм. явищ (напр., грозових розрядів), перенесення енергії до клітин організмів, передачі нервових імпульсів, функціонування зору, визначають процеси забруднення навколишнього середовища разл. в-вами і ін. В техніці Е. я. використовуються при обробці металів і сплавів, проведенні сорбційних та іонообмінних процесів, в каталізі, електрокаталіз і ін.

Літ. : Щукін Є. Д., Перцов А. В., Амеліна Б. А., Колоїдна хімія, М., 1992; Дамаскін Б. Б., Петрий О. А., Електрохімія, М., 1987. Див. Також літ. при ст. Поверхневі явища.

Про. А. Петрий.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.