Еден

Еден (євр. Еден):
1) місто, поряд з містами Харан і Хані, який торгував з Тиром (Єз 27: 23) . Е. тотожний Бет-єден (в Синод. Пер. - "будинок Еден" - Ам 1: 5 ), а його жителі - "синам Едена", про яких брало йдеться в 4Цар 19: 12 і Іс 37: 12 . Мабуть, Е. (Бет-Еден) тотожний також ассир. провінції Біт-Адини, располож. у верхній течії Євфрату поблизу Каркемиша (бібл. Каркеміші);
2) Левит, син канцлера Йоаха, що жив за часів правління Єзекії (2Хр 29: 12) . Ймовірно, він же мається на увазі і в 2Хр 31: 15 .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.