ДЮМА МЕТОД

метод визначення азоту в орг. з'єднаннях. Наважку аналізованого в-ва спалюють в кварцовою трубці в атмосфері СО 2 у присутності. СuО і металеві. Сu. Обсяг виділився N 2 вимірюють в азотометре (градуюються. Посудині), після чого розраховують вміст N в аналізованому зразку. Утворені поряд з азотом СО, СО 2 , Про 2 , Н 2 О, оксиди азоту та ін. Зв'язуються в трубці (міддю або її оксидом) або поглинаються водним розчином лугу, до-рим заповнений азотометр. Д. м. В описаному варіанті застосовується рідко. Розроблено разл. модифікації цього методу. Напр. , Які аналізуються в-во спалюють в вакуумі, продукти надходять в шар твердого Mg (ClO 4 ) 2 , потім в р-р лугу і виміряє. посудину (евдіометра) для встановлення обсягу виділився N 2 . Іноді до навішування в-ва додають разл. окислювачі (NiO, РbО 2 або їх суміш у співвідношенні 1: 1, AgMnO 4 , Co 2 O 3 і ін.) , к-які сприяють більш повному та швидкому розкладанню в-ва. Для визначення обсягу N 2 застосовують інструментальні методи, в т. Ч. Газову хроматографію. Існують полуавтоматіч. прилади-аналізатори, що дозволяють визначати вміст азоту одночасно з вмістом вуглецю і водню. Д. м. Розроблений Ж. Дюма в 1831. Е. А. Бондаревська.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.