Димеризація

(від грец. di- - двічі, подвійний і meros-частина), з'єднання двох однакових молекул в одну (димер). Утворені сполуки. можуть мати лінійне або циклич. будова. Д. орг. соед. протікає зазвичай в результаті 1, 2 або 1, 4-приєднання по кратним зв'язкам олефінів і ацетиленів або при конденсації альдегідів, напр. :


Д. відбувається також при рекомбінації двох однакових своб. радикалів, напр. : 2Ph 2 CH *: Ph 2 CHЧCHPh 2 . Крім того, Д. деяких орг. соед. протікає під дією відновників (гідродімерізація) і окислювачів; в останньому випадку р-ція може йти з відщепленням Н 2 (дегідродімерізація) або неорг. солей, напр. :


Нек-риє орг. соед. існують в звичайних умовах у вигляді більш стійкої форми димера, напр. 1, 3-циклопентадієн, нитрозосоединения. димерами неорг. соед. утворюються зазвичай в газовій фазі за рахунок координаційних і водневих зв'язків, напр. : 2АlСl 3 D Аl 2 Сl б ; 2NO 2 D N 2 O 4 ; 2HF D H 2 F 2 . Літ. : Міщенко Г. Л., Вацуро К. В., Синтетичні методи органічної хімії, М., 1982, с. 200-02. А. Б. Пономарьов.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.