ДІФОСФАТІДІЛГЛІЦЕРІНИ

[1, 3 біс - (3 sn -фосфатіділ) гліцерин; 1, 3 -біс- (1, 2-діаціл- sn -гліцеро-3-фосфо) -гліцеріни; кардіоліпін], соед. загальної ф-ли I, де R, R I , R II і R III - ацил вищих жирних к-т, R IV = Н. Містяться в тканинах тварин, у вищих рослинах, дріжджах і більшості бактерій. Один з основних фосфоліпідів мітохондрій, в яких брало знаходиться гл. обр. у внутр. мембрані. Зазвичай вміст Д. в прир. об'єктах не перевищує 10% від кількості всіх фосфоліпідів; виняток - актиноміцети, у яких брало на частку Д. доводиться до 60%. Прир. Д. - в'язкі масла або воскоподібні в-ва, [a]


D від + 5 до + 6 °, в звичайних умовах нестабільні. Під дією розчинів лугу Д. отщепляют залишки жирних к-т і перетворюються в 1, 3 біс - ( sn -гліцеро-3-фосфо) гліцерин (R = R I = R II = R III = R IV = Н). Д. єдності. відомі гліцерофосфоліпіди, що володіють імуногенними св-вами, і наиб. ненасичена фосфолипидная фракція. В стрептокок виявлені глюкозілірованние Д. (R IV = a-D-глюкопіраноз). Біосинтез Д. здійснюється з двох молекул фосфатидилгліцерин, при цьому ф-цію кофактора виконує цітідіндіфосфатдіацілгліцерін. Прир. Д. виділяють гл. обр. з серцевого м'яза великої рогатої худоби; для їх очищення застосовують хроматографіч. методи. Хім. синтез Д.: конденсація RCOOCH 2 CH (OOCR I ) CH 2 OP (= O) (OCH 2 Ph) OAg з ICH 2 CH (OR II ) CH 2 I або RCOOCH 2 CH (OOCR I ) CH 2 I з AgO (PhCH 2 O) P (= O) OCH 2 CH (OR II ) CH 2 OP (= O) (OCH 2 Ph) OAg (R - будь-який алкіл, R - трет бутил або CH 2 Ph).Обидві р-ції з виходом 65- 75% призводять до [RCOOCH 2 CH (OOCR I ) CH 2 OP (= O) (OCH 2 Ph) OCH 2 ] 2 CHOR II , з к-якого після видалення захисних груп отримують Д. Для виявлення Д. в ліпідних сумішах зазвичай використовують тонкошарову хроматографію на силікагелі; кількостей. аналіз проводять по фосфору. Д. застосовують в якості ліпідного гаптена при серологиче. діагностиці сифілісу (р-ція Вассермана). С. Г. Батраков. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.