Дифузний струм

електродний струм в умовах, коли швидкість ЕлектроХіт. р-ції визначається швидкістю підведення реагує в-ва до пов-сті електрода або відведення від цієї пов-сті продуктів р-ції. Перенесення реагують по-в в розчині електроліту може здійснюватися за трьома механізмам: дифузії, міграції та конвекції. Соотв. потік в-ва від електрода або до нього можна розглядати як суму дифузійної, міграційної та конвективного складових. Перша обумовлена ​​наявністю градієнта концентрації в-ва св напрямку хот електрода в т. Зв. диффузионном шарі, де концентрація змінюється від значення в об'ємі рідини до значення на пов-сті електрода за рахунок витрачання з розчину або освіти в-ва в ЕлектроХіт. р-ції. Друга пов'язана з міграцією іонів через наявність градієнта електричні. потенціалу де / дх в дифузійному шарі. Третя пов'язана з перенесенням в-ва до електрода або від нього потоком рідини в міжелектродному просторі. Швидкість руху розчину vуменьшается при наближенні до електрода і в найпростішому випадку стає рівною нулю на його пов-сті. Тому вираз для Д. т. Містить два доданків - дифузійне і міграційне. При цьому vоказивает вплив на Д. т., Змінюючи товщину дифузійного шару, т. Е. Градієнти концентрації і потенціалу, к-які збільшуються при збільшенні v. В разб.розчинах електролітів для щільності j Д. т. частинок j-го сорту (катіонів):


де j і j -> соотв. Зарядове число і коеф. дифузії іонів j-го сорту, F - постійна Фарадея, R - газова постійна, T - абс. т-ра. Рішення системи ур-ний наведеного тут типу для частинок всіх сортів, наявних в розчині, при певних умовах м. Б. використано для разл. практич. цілей, напр. , Для розрахунку т. Н. граничного Д. т., к-рий досягається при зверненні в нуль приелектродному концентрації разряжающихся на електроді частинок. Вимірюючи величину граничного Д. т. ( Вольтамперометрия ) або перехідний час, за доорої досягається граничний Д. т. ( Хронопотенцометрія ), можна проводити кількостей. аналіз розчинів (визначати з j ) або визначати j . Літ. : Ньюмен Дж., Електрохімічні системи, пров. з англ. , М., 1977, с. 243-330; Дамаскін Б. Б., Петрий О. А., Введення в електрохімічну кінетику, 2 видавництва. М ... 1983, с. 143-228. А. Д. Давидов.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.