Дифенілкарбазидом

(1, 5-діфенілкарбогідразід, h 4 R) C 6 H 5 NHNHCONHNHC 6 H 5 , мовляв. м. 242, 29; білі кристали; т. пл. 174-5 ° С; погано розчин. в воді, добре - в гарячому етанолі, ацетоні, крижаної оцтової к-ті. Нестійкий на світлі і на повітрі (рожевіє). Отримують взаємодій. діарілкарбонатов з фенилгидразином, а також сечовини з фенилгидразином з послід. спец. очищенням від 1-фенілсемікарбазіда. Застосовується для фотометріч. визначення Cr (VI), Hg, Cd, Os, Rh, Тс і ін.; як індикатор при меркурометріч. титрування галогенідів і ціанідів. Комплекс Sn (H 4 R) 2 Cl 2 на твердому носії - чутливий реагент для визначення Про 3 і NO 2 в повітрі. Д. використовується як донор електронів при дослідженні фотосистем I і II фотосинтезу. В. М. Дзіомко.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.