ДІДОДЕЦІЛСУЛЬФІД

(13-тіапентакозан) (c 12 H 25 ) 2 S, мовляв. м. 370, 723; бесцв. кристали; т. пл. 41 ° С, т. Кип. 260-263 ° С / 4 мм рт. ст. ; d 4 40 0, 8275. розчин. в бензолі, вищих алканах З 8 16 , бензині, гасі, не розчин. в воді. За хім. св-вам - типовий представник діалкілсульфідов (див. Сульфіди органічні ). У порівнянні з нижчими гомологами більш пасивний в р-ціях по атому S, менш стабільний термічно. Насилу окислюється в сульфоксид 30-34% -ної Н 2 Про 2 в ацетоні, СН 3 СООН, а також СRO 3 при нагріванні. Отримують Д. з З 12 Н 25 Вr і Na 2 S в киплячому абс. етанолі або взаємодій. додецілового ефіру n-толуолсульфокіслоти з Na 2 S у воді. Д. - модельне соед. при вивченні складу і св-в сераорг. компонентів горючих копалин, пригнічення окислення палив. Т. А. Данилова.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.