Декстрином

6 Н 10 Про 5 ) n , продукти часткового розщеплення крохмалю або глікогену, що утворюються при їх тримаючи. і кислотної обробці або ферментативному гідролізі. Термоліз і кислотний гідроліз призводять до більш або менш випадкової деполімеризації полісахаридів з утворенням широкого набору з'єднань. Екзоферменти, напр. , B-амілаза, розщеплюють розгалужені молекули полісахаридів, починаючи з невідновлювальних решт ланцюгів, тільки до першого розгалуження. Тому продукти р-ції (т. Н. Граничні b-Д.) Є полісахариди. Навпаки, ендоферменти (a-амілаза) переважно розщеплюють a-1: 4-зв'язку в високомол. фрагментах крохмалю і глікогену і дають крім мальтози і мальтотріози a-декстрини - порівняно нізкомол. лінійні або розгалужені олігосахариди, що містять поряд зі зв'язками a-1: 4 одну-дві зв'язку a-1: 6 між залишками глюкози. Амілаза з Bacillus macerans перетворює крохмаль в циклич. олігосахариди з 6, 7 і 8 залишків D-глюкопіраноз, пов'язаних a-1: 4-зв'язками, к-які зв. соотв. a-, b- і g-циклодекстринами або декстринами Шардінгера. Св-ва Д. визначаються в першу чергу їх мовляв. масою; для контролю за розщепленням крохмалю зручно використовувати р-цію з йодом. Для лінійних Д. блакитний колір з йодом спостерігається при ступеня полімеризації пболее 47, синьо-фіолетове при 39-46, червоно-фіолетове при 30-38, червоне при 25-29, коричневе при 21-24.При п < 20 забарвлений комплекс не утворюється; в цьому випадку ступінь гідролізу визначають по відновлювальної здатності гідролізату. Д. застосовують при обробці і фарбуванні тканин, як клеюща в-во в полиграфич. пром-сти, b-циклодекстрини завдяки їх схильності до комплексообразованию з різноманітними орг. соед. - при виготовленні лек. препаратів. Літ. : Хімія і технологія крохмалю, пров. з англ. , М., 1975. А. І. Усов. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.