Пристрій

Пристрій см. Статут, влаштовувати, влаштований.

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.