Десенсибілізація фотографічних матеріалів

зниження світлочутливості фотографія, галогеносрібні шарів. Д. ф. м. викликають неорг. і орг. окислювачі, к-які захоплюють фотоелектрони, що утворюються при дії світла на agHal, і тим самим перешкоджають виникненню центрів прихованого фотографії, зображення. У наиб. ступеня десенсибилизирующего орг. барвники, в т. ч. нек-риє спектральні сенсибілізатори (див. Сенсибілізація оптична ). Д. ф. м. посилюється зі зростанням спорідненості барвника до електрону і збільшенням вмісту барвника в галогеносрібні шарі. Десенсибілізуючу дію барвників зростає при наявності в фотографіч. шарі Про 2 і Н 2 О, що пов'язано з освітою Н 2 Про 2 замість центрів прихованого зображення. Д. ф. м. за механізмом захоплення електронів зростає зі збільшенням часу експонування фотографіч. шару і знижується з підвищенням в ньому концентрації іонів Ag + . Можлива Д. ф. м. спектральними сенсибілізаторами по ін. механізму. Катіон-радикали барвників, що утворюються при окисленні їх ФОТОЗБУДЖЕНОГО AgHal, рекомбинируют з фотоелектронами, "відволікаючи" останні від побудови прихованого фотографіч. зображення. Десенсибілізація за таким механізмом особливо характерна для барвників, адсорбованих на AgHal в агрегованому стані.Ступінь десенсибілізації AgHal в зоні спектрального поглинання сенсибилизирующего барвника, як правило, значно вище, ніж в області власної спектральної чутливості AgHal. Для полегшення візуального контролю прояви в практиці обробки експонованих фотографіч. матеріалів (гл. обр. спектрально сенсибілізованих - ортохроматіч. і панхроматіч. шарів) Д. ф. м. здійснюють введенням в проявник або в фотографіч. шар перед проявом водного розчину десенсибилизирующих барвників, що перешкоджають утворенню при актинічного висвітленні нових центрів прихованого зображення. Наїб. застосування знайшли барвники пінакріптол зелений (1, 3-діаміно-5-феніл-феназонійхлорід), що вводиться безпосередньо в проявляє розчин (1: 5000), і пінакріптол жовтий [2 - ( м- нітростіріл) - 6-етокси-N-метілхінолінійметілсульфатометілат], застосовуваний у вигляді водного розчину (1: 2000) перед проявом (руйнується Na 2 SO 3 ). Зниження світлочутливості в результаті Д. ф. м. дозволяє обробляти високочувствіт. панхроматіч. шари при жовтому освітленні, а позитивні матеріали - при світлі електролампи на відстані 3 м без захисних світлофільтрів. Тривалість прояви десенсибилизирующего. шарів слід збільшувати приблизно на 20%. Літ. : Джеймс Т., Теорія фотографічного процесу, пер. з англ. , Л., 1980; Шапіро Б. І., "Ж. науч. І прикл. Фотогр. І кінематогр.", 1981, т. 26, № 3, с. 208-20. Б. І. Шапіро.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.