ДАРЗАНА РЕАКЦІЯ

(конденсація Дарзана), отримання оксіранов взаємодій. альдегідів або кетонів з

галогенкарбонільнимі соед. у присутності. підстав (лужних металів, їх алкоголятов або амідів):

Р-цію проводять в інертному атмосфері при 0

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.