Вибір Редакції

ЦІКЛОБУТАДІЕНОВИЕ КОМПЛЕКСИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

, містять в якості ліганда ціклобутадіен З 4 Н 4 або його заміщені. Зв'язок металу з лігандом здійснюється по p-типу. Ціклобутадіеновие комплекси (Ц. к.) Отримані для більшості перехідних металів і містять, як правило, один ціклобутадіеновий ліганд, напр. [Mo (CO) 5 (C 4 H 4 )], [Со (С 4 Н 4 ) (С 5 Н 5 )]; соед. з двома лігандами нечисленні, напр. [Mo (CO) 2 (C 4 Ph 4 ) 2 ]. Ц. к. Можуть бути моно- і Біядерні. Отримано також біс (тетрафенілціклобутадіен) нікель - перший сендвічеве комплекс, що містить тільки Ціклобутадіеновие ліганди. Ціклобугадіеновий ліганд має плоску квадратну структуру з вирівнюються зв'язками С Ч С (довжини всіх зв'язків близькі до 0, 145 нм), атом металу розташований на однаковій відстані від усіх чотирьох атомів вуглецю кільця. Ц. к. термічно стійкі. Зв'язок кільця з металом досить міцна. Багато р-ції протікають зі збереженням зв'язку з цим, напр. електрофор. заміщення атомів Н в кільці (ацетилювання, хлорметілірованіе, меркурірованіе і ін.), заміщення ін. лігандів. При окисленні Ц. к. Іонами деяких металів (Се
4+
, Ag + ) виділяється своб. ціклобутадіен. Ц. к. Можуть переносити ціклобутадіеновий ліганд з одного металу на інший (гл.обр. з Pd на Ni, Fe, Mo, W), що є одночасно і методом синтезу нових Ц. к. Отримують Ц. к. р-цією ацетиленів з похідними металів, дегалогенірованіе галогензамещенних ціклобутанов або ціклобутенов або фотоліз a-Пірона в присут. карбонилов металів, напр. : Трікарбоніл (
-Хціклобутадіен) залізо - джерело ціклобутадіена в орг. синтезі.

Літ. :

Методи елементоорганічеськой хімії. Типи металоорганічних сполук перехідних металів, під ред. А. Н. Несмеянова, К. А. Кочешкова, кн. 2, М., 1975, с. 542-84.

Д. А. Леменовскій. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.