Циануксусная КИСЛОТА

(ціаноетановая к-та, мононітріл малоновой к-ти) NCCH 2 COOH, мовляв. м. 85, 06; бесцв. гігроскопічні кристали, т. пл. 70, 9-71, 0

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.