ЦІАНОУГЛЕРОДИ

орг. соед. , В яких брало все або майже все атоми Н вуглецевого ланцюга заміщені на групи CN. Ц. відносяться до поліціаносоедіненіям. Накопичення в молекулі високополярних і не створюють просторів. труднощів ціаногрупи надає соед. незвичайні фіз. і хім. св-ва.
Більшість Ц. - висококиплячі рідини або кристалічні. в-ва, т-ри кипіння і плавлення яких брало зростають при последоват. введенні ціаногрупи в молекулу (табл.). СН-Кислоти, що містять дек. ціаногрупи, по силі можна порівняти з мінер. к-тами, напр. для пентаціано-1, 3-циклопентадієну рК а -11 (вода, 25

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.