КЮРІ ТОЧКА

(т-ра Кюрі), т-ра Т до , поблизу к-рій відбувається якостей, зміна фіз. св-в деяких крісталіч. тел (фазовий перехід 2-го роду). У К. т. Відбувається перехід ферромагнетик - парамагнетик, супроводжуваний зникненням макроскопіч. магн. моменту. При т-рах нижче К. т. ферромагнетик володіє мимовільної (спонтанної) намагніченістю; при нагр. в-ва і наближенні до К. т. тепловий рух атомів разупорядочівает орієнтацію магн. моментів атомів і в К. т. мимовільна намагніченість зникає, ферромагнетик превращ. в парамагнетик. Аналогічно в антиферомагнітної К. т. (Або точці Нееля) відбувається руйнування характерною для антиферромагнетиков магн. атомної структури (магн. підґратки), і в-во перетворюється. в парамагнетик. У сегнетоелектриків в К. т. Пропадає мимовільна (спонтанна) поляризація в-ва через те, що тепловий рух атомів руйнує впорядковану орієнтацію електричні. диполів елементарних осередків кристалічної. решітки. Поблизу К. т. Спостерігається специфічний. температурна залежність не тільки магн. сприйнятливості (або електричні. поляризації), а й теплоємності, козф. тсрміч. розширення та ін. св-в. Однак щільність в-ва змінюється безперервно, теплота не поглинається і не виділяється (див. Фазові переходи ). Для кількостей. оцінки зміни св-в вводять т. зв. параметр порядку h, за к-рий в разі переходу феромагнетик - парамагнетик приймають намагніченість в-ва.При т-рі Т: Т до параметр h: 0 і при Т до h = 0 (див. Критичні явища ). К. т. Названа по імені П. Кюрі, детально вивчила перехід ферромагнетик-парамагнетик. Перехід антиферромагнетик-парамагнетик досліджений Л. Нєєль; його ім'ям названа точка Нееля.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.