КРОТoНОВАЯ КОНДЕНСАЦІЯ

взаємодія двох молекул альдегідів або кетонів один з одним у присутності. підстав або до-т, що супроводжується відщепленням води і утворенням a, b-непредельного карбонильного соед. , Напр. :
СН 3 СНО + СН 3 СНОDCH 3 CH (OH) CH 2 CHODСН 3 СН = СНСНО
Перша стадія процесу - синтез альдоль (див. Альдольна конденсація ), к-рий зазвичай при кімнатній т-рі або при нагр. дегидратируется. Кетони реагують в більш жорстких умовах, ніж альдегіди. Утворюється в р-ції нeнасищ. карбонильное соед. може вступати в р-цію з вихідними в-вами, напр


Механізм дегідратації альдоль залежить від природи каталізатора (підстави або до-ти), напр. :


До. к. широко використовують для синтезу ненасичений. альдегідів і кетонів (напр., для пром. отримання кротонового альдегіду). Про К. к. Ароматич. альдегідів з аліфатіч. або жирно-ароматичних. карбонільних соед. см. Клайзена-Шмідта реакція. Літ. : Інгольд К., Теоретичні основи органічної хімії, пер. з англ. , 2 изл. М ... 1973. с. 824 28; Органікум (Практикум з органічної хімії), пер з нім ... м 2. М. 1979. с. 138 47; Nielsen А. Т ... Houlihan W. J ... The aldol condensation, N. Y ... тисячу дев'ятсот шістьдесят вісім (Organic reactions, v. 16). Див. Також літ. при ст. Альдольна конденсація. З К. Смирнов .

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.